Publicerad: 2012-12-18

Gustaf Sjökvist ny Preses

Vid måndagens sammankomst valdes professor Gustaf Sjökvist till ny Preses i Kungl. Musikaliska akademien. Till Vise preses valdes sångerskan Susanne Rydén och tonsättaren Marie Samuelsson. Övriga nya styrelseledamöter är professor Sven Ahlbäck, tonsättare Henrik Strindberg, professor Joakim Milder (suppleant) och violinist Cecilia Zilliacus (suppleant).
Ur valberedningens motivering.

Professor Gustaf Sjökvist har beröringsytor mot stora delar av det svenska musiklivet. Han har under sin långa karriär visat samma omsorg om ny som äldre musik och var tidigt ute med musikaliska samarbeten över genregränserna. Han har en överväldigande meritlista både som konstnärlig utövare (organist, dirigent, körledare) och som administratör.

Susanne Rydén är sedan många år internationellt verksam som sångerska med tidig musik som specialitet. Hon har initierat och genomfört ambitiösa projekt som t.ex. föreställningen Christinas resa, som blev en efterfrågad exportprodukt. Hon fortsätter att sjunga, men har under senare tid i ökande utsträckning fokuserat på olika producentuppdrag, bl.a. som initiativtagare och konstnärlig ledare för en ny kulturfestival i Småland. Hon är också involverad i den nya satsningen "Esprit" på Drottningholms slottsteater.

Marie Samuelsson har parallellt med en framgångsrik tonsättargärning – belyst under en fyradagars festival i Stockholms Konserthus 2007 och belönad med Tonsättarpriset till Bo Wallners minne 2011 – engagerat sig i kulturpolitiska frågor, både inom Kungl. Musikaliska akademien och i organisationer som FST. Bl.a. var hon en av initiativtagarna till  Kammarmusikmanifestet 2008.

Sven Ahlbäck är professor i svensk folkmusik vid Kungl. Musikhögskolan. Han är dessutom en välkänd och respekterad utövare med fiol som huvudinstrument.

Henrik Strindberg är tonsättare med rötter i 1970-talets progressiva musikrörelse. 2007 tilldelades han stora Christ Johnson-priset för orkesterverket Neptuni Åkrar. Henrik Strindberg är en av initiativtagarna till festivalen Sound of Stockholm.

Joakim Milder är professor i improvisation vid Kungl. Musikhögskolan och en av landets mest respekterade jazzmusiker (saxofon). Han är också verksam som kompositör, arrangör och skivproducent samt ledamot av styrelsen för KMH.

Cecilia Zilliacus är fritt verksam som violinist. Hon kombinerar solistuppdrag med en omfattande aktivitet som kammarmusiker, bl.a. i den flerfaldigt grammisbelönade stråktrion ZilliacusPerssonRaitinen. Cecilia Zilliacus är även verksam som lektor vid KMH.