Publicerad: 2016-04-29

Högtidlig utdelning av 2016 års stipendier inom Bernadotteprogrammet

Kungl. Musikaliska akademiens stipendiater inom ramen för Bernadotteprogrammet går till Fil dr Sten Sandell och fil dr Fredrik Nyberg samt gruppen Unga Tankar Om Musik.

Bernadotteprogrammet instiftas av de kungliga akademierna år 2016 med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag. Presentationen och den första stipendieutdelningen ägde rum fredagen den 29 april vid en särskild mottagning för H. M. Konungen, akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, i Operans Guldfoajé i Stockholm.