Publicerad: 2009-05-14

”Icke godkänt” för Kulturutredningen

I sitt remissyttrande över Kulturutredning konstaterar Kungl. Musikaliska Akademien att utredningen i de flesta avseenden är en besvikelse.

Utredning är en ren tjänstemannaprodukt som helt saknar ett konstnärligt perspektiv. Utan en konst- och konstnärspolitik saknar utredningen mening.
Konstnärerna och deras villkor berörs endas flyktigt. Istället dominerar ett marknadsinriktat nyttoperspektiv där konstnärerna betraktas som ett redskap för politiska syften.

Den centralisering som utredningen föreslår visar utredarnas brist på förståelse för kulturens mångfald och behov av spetskompetens. Denna sammanslagning av myndigheter skulle leda till oöverskådlig byråkrati och direkt motverka konstens utvecklingsmöjligheter.

Kungl. Musikaliska Akademiens remissyttrande över Kulturutredning finns att hämta i sin helhet på www.musakad.se

För mer information kontakta Åke Holmquist
07-407 18 04, 070-323 11 68. ake.holmquist@musakad.se