Publicerad: 2024-03-11

Ingen Jenny Lindturné 2024

Sedan 2020 har Folkets Hus och Parker tillsammans med Kungl. Musikaliska Akademien tillkännagett sitt Jenny Lindstipendium, inom ramen för akademiens nationella stipendieprov. Stipendiet, som har delats ut av Folkets Hus och Parker sedan 1965, har bestått av 40 000 kr och en stipendieturné i både Sverige och Nordamerika. Genom denna utmärkelse har akademien och Folkets Hus och Parker velat stötta unga sångare i deras karriärer. Av ekonomiska skäl lägger Folkets Hus och Parker nu ner turnéverksamheten kring stipendiet.

Till år 2024 valdes ingen Jenny Lindstipendiat inom kategorin sång under nationella stipendieproven eftersom samarbetet med Folkets Hus och Parker avslutats. Akademien vill nu medverka till att försöka möjliggöra en fortsatt Jenny Lindturné, med start tidigast 2025.

- Kungl. Musikaliska Akademien undersöker möjligheterna att tillsammans med nya samarbetsparter återuppta stipendieturnén för en Jenny Lindstipendiat, både i Sverige och USA, säger Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare. Vi ser den etablerade turnén som ett fantastisk tillfälle att visa upp våra högt kvalificerade sångare för en bred publik.

- I dessa tider kan man tvingas till hårda och tråkiga prioriteringar. Jag hoppas innerligt att Musikaliska Akademin genom nya samarbeten kan hitta nya former för stipendiaten att möta sin publik, säger Nina Andersson, VD för Folkets Hus och Parker.

Om Jenny Lindstipendiet

Folkets Hus och Parkers och Kungl. Musikaliska Akademiens gemensamma Jenny Lindstipendium har bestått av 40 000 kr och en konsertturné i Sverige och USA. Mottagare är Josefine Mindus (2023), bilden och Tessan-Maria Lehmussaari (2020). Mellan 1965 och 2018 delades stipendiet ut av Folkets Hus och Parker. Några tidigare mottagare är Anita Soldh (1971), Jeanette Köhn (1992), Elin Rombo (1999).

Om Jenny Lind

Jenny Lind föddes 1820 och fick som 9-åring anställning som elev vid Kungliga Teatern i Stockholm. Hon debuterade vid 15 års ålder i A.F. Lindblads opera ”Frondörerna” och 17 år gammal gjorde hon stor succé i rollen som Agathe i Carl Maria von Webers opera ”Friskytten”. Två år senare blev Jenny Lind ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien och fick även titeln hovsångerska. 1844 gästspelade hon i Berlin och lade därmed grunden för sin världsberömmelse. 1850-51 genomförde Jenny Lind en stor konsertturné i USA, inbjuden av impressarion och cirkusdirektören P.T. Barnum. Jenny Lind idkade en omfattande välgörenhet och instiftade en fond för konstnärsstipendier. Jenny Lind avled 1887.

Sedan 1876 har Kungl. Musikaliska Akademien förvaltat en donation från den världsberömda operasångerskan. Avkastningen från fonden går till en särskild Jenny Lindstipendiat, inte nödvändigtvis under kategorin sång, och första mottagaren var tonsättaren Valborg Aulin år 1885.

På bilden, 2023 års mottagare av Jenny Lindstipendiet: Josefine Mindus.

Läs mer om Jenny Lindstipendiet här.

Foto: Clara Evens

Presskontakt:

Lova Wallerö
Press- och kommunikationsansvarig
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se