Publicerad: 2022-03-24

Isländske pianisten Víkingur Ólafsson tilldelas 2022 års Rolf Schockpris

Årets Rolf Schockpristagare är pianisten Víkingur Ólafsson, filosofen David Kaplan, matematikern Jonathan Pila och arkitekten Rem Koolhaas. Rolf Schockprisen delas ut vartannat år och spänner över så olika områden som vetenskap, visuell konst och musik. De fyra pristagarna får dela på två miljoner kronor.

Rolf Schock var en färgstark person som intresserade sig för såväl logik och filosofi som bildkonst och musik under sitt liv. Vid sin död testamenterade han sina pengar till en stiftelse som sedan dess delat ut Rolf Schockprisen. Pristagarna väljs av tre svenska akademier: Vetenskapsakademien, Konstakademien och Musikaliska Akademien.

– Schockprisen är ovanliga eftersom de belönar personer som är verksamma inom vetenskapen, men även utövare av de visuella konsterna och av musik. Det är fascinerande med människor med den spännvidd och förmåga att se beröringspunkterna mellan till synes så olika områden som Rolf Schock hade. Vi är väldigt stolta över årets pristagare som har föreslagits av de tre akademierna, säger Hans Ellegren, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare och ordförande i The Schock Foundation.

Prisutdelningen äger rum den 24 oktober på Konstakademien.


De musikaliska konsterna

2022 års Rolf Schockpris i de musikaliska konsterna tilldelas den isländske pianisten Víkingur Ólafsson.

för sitt banbrytande och framgångsrika arbete med att utveckla och stärka den klassiska musiken. Ólafsson är en av vår tids mest kreativa och innovativa musiker. Med varje musikstycke skapar han en ny värld, som förmedlar såväl djup som briljans och som lämnar ett unikt avtryck hos lyssnaren.”

– Jag är djupt berörd av att vara bland mottagarna av Rolf Schock-priserna 2022. Precis som det krävs en by för att fostra ett barn, krävs det ett helt samhälle för att fostra en konstnär och jag står i tacksamhetsskuld till fler än jag kan nämna här, säger Víkingur Ólafsson.

Víkingur Ólafsson, född den 14 februari 1984, är en isländsk pianist. Han studerade vid the Juilliard School i New York under Jerome Lowenthal och Robert MacDonald, och tog även lektioner för Ann Schein.

Ólafsson har tilldelats många prestigefulla priser för sina inspelningar, såsom BBC Music Magazines Recording of the Year, och har flera stora samarbeten med tonsättare som Philip Glass och Daníel Bjarnason bakom sig. Han har framträtt som solist med världens främsta orkestrar, såsom Los Angeles Philharmonics och Sveriges Radios Symfoniorkester, och varit artist-in-residens vid bland andra Konzerthaus Berlin.

Ólafsson arbetar också framgångsrikt med att sprida klassisk musik till en vidare publik, bland annat genom samarbeten med isländska artisten Björk och som värd i isländsk television och BBC Radio 3.


Övriga pristagare:

Logik och filosofi – David Kaplan, University of California, Los Angeles, USA

för hans bidrag till förståelsen av den roll den icke-språkliga kontexten spelar för naturliga språks semantik, för naturliga satsers logik och för övertygelsers natur”.

Matematik – Jonathan S. Pila, University of Oxford, Storbritannien

för sina banbrytande arbeten om André-Oorts förmodan”.

De visuella konsterna Rem Koolhaas, arkitekt från Nederländerna

för sitt långa engagemang och unika bredd som teoretiker och debattör av arkitekturens och stadsbyggandets förhållande till, och möjligheter inom, en global politisk kontext. Priset ges särskilt för att det teoretiska kombineras med en praktisk verksamhet som arkitekt, där varje gestaltad byggnad i sig, med hög och särpräglad kvalitet, uttrycker en större stadsbyggnadsmässig, kulturell och politisk idé.”