Publicerad: 2024-04-24

Jazzen inkluderas i akademiens Blåsmusikpris

Från 2025 tävlar blåsmusiker inom både klassiskt och jazz om Kungl. Musikaliska Akademiens Blåsmusikpris. Akademien arrangerar då två separata tävlingar med tre finalister och en pristagare i respektive kategori. För det klassiskt inriktade priset är det i början av år 2025 Blåsarsymfonikerna som står som värd och för jazzpriset är det Norrbotten Big Band. Prisen riktar sig till solister inom trä- och bleckblås och ytterligare en förändring för 2025 är att slagverkare inte längre kan söka till tävlingen.

Blåsmusikpriset instiftades 2018 av Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige. Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist är nätverkets huvudman:

– Vi ser det som en naturlig och spännande del av prisets utveckling att också inkludera de många skickliga blåsmusiksolister inom jazzen som söker eller tidigare har sökt akademiens nationella stipendier. Priset innebär en unik möjlighet att exponera den hotade blåsmusiken som konstform, varför vi nu väljer att fokusera på enbart blåsmusiker i tävlingen.

Till finalen i Blåsmusikpriset Jazz går tre utvalda blåsmusiker bland de som provspelar för de nationella stipendierna (samma gäller det klassiska priset). Åldersgränsen för ansökningar till det nya jazzpriset är 32 år. Det innebär att personer som tidigare sökt akademiens nationella stipendier, men är för gamla för att söka i år, ändå kan söka till tävlingen. Saxofonisten Joakim Milder är konstnärlig ledare för Norrbotten Big Band som står som arrangör för tävlingen inom kategori jazz 2025:

– Det känns både glädjande och självklart att Kungl. Musikaliska Akademien nu välkomnar även blåsare från jazzmusiken till detta prestigefulla pris. Det kommer att bli både en manifestation av den höga konstnärliga nivån bland unga jazzmusiker och en uppmuntran av den återväxt som är en förutsättning för musikformens välbefinnande och utveckling.


Om prisen

Blåsmusikprisen är Sveriges främsta pris för solister på blåsinstrument och utlyses vartannat år. Blåsmusikprisen riktar sig till de trä- och bleckblåsare som är behöriga att söka Kungl. Musikaliska Akademiens nationella stipendier. Respektive tävling har en prissumma på 100 000 kr där vinnaren får 50 000 kronor och andrapristagarna får 25 000 kronor var. Vinnarna får också erbjudanden om framträdanden med orkester. Ansökningen öppnar den 24 april och stänger den 21 maj.

Läs mer om Blåsmusikprisen här.

Läs mer om nationella stipendierna här.

Presskontakt:

Lova Wallerö
Kommunikationsansvarig
lova.wallero@musikaliskaakademien.se
0707630565