Publicerad: 2009-11-18

Jazzpriset till Bernt Rosengren

Ända sedan slutet av 50-talet har Bernt Rosengren varit en självklar centralgestalt inom svensk jazz. Det inflytande han har haft på generationer av jazzmusiker kan inte överskattas. Hans kraftfulla saxofonspel talar med stor auktoritet en egen dialekt av det språk som har utvecklats av företrädesvis svarta, progressiva jazzmusiker. Ett tonfall som alltid är avspänt, aldrig tillkrånglat eller anspråksfullt.

Bernt Rosengren har med sin kompromisslösa hållning utgjort ett föredöme även då de gäller kampen för jazzmusikers villkor och synen på jazzmusik som en självständig konstform. Hans insatser med bland annat Tomaz Stanko under 2000-talet vittnar om en obruten skaparkraft som fortsätter att inspirera sin omgivning med ett starkt, genuint konstnärskap.

För mer information kontakta Joakim Milder 070-866 26 13.