Publicerad: 2019-12-18

Karin Rehnqvist tilldelas Järnåkers tonsättarstipendium

Hon får stipendiet på 100 000 kronor för sitt verk Blodhov.

Stiftelsen Saltö, inrättad av donatorn Erik Järnåker, har sedan 2009 premierat betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. 2019 års Järnåkerstipendium tilldelas tonsättaren Karin Rehnqvist för verket Blodhov (2019). Sveriges största kammarmusik-stipendium om 100 000 kronor kommer att delas ut den 5 januari vid den årliga Järnåkerkonserten på Musikaliska i Stockholm och verket kommer att framföras den 5 februari med Lena Willemark och ensemble recherche på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Juryn motiverar valet av Karin Rehnqvists kammarmusikverk Blodhov på följande sätt:

"Järnåkerpriset 2019 tilldelas Blodhov, ett verk som väver samman nutida kammarmusik med nordisk folkmusik till en unik dramatisk komposition i både form, innehåll och uttryck. Verket är ett starkt laddat monodrama för mezzosopran och kammarensemble som genom sitt känslomässiga djup aldrig släpper taget om lyssnaren. Den tematiska, dramatiska och poetiska utgångspunkten finns i Gerður Kristnýs diktberättelse Blodhov som är baserad på en saga från den fornnordiska Eddan om makt, hot och övergrepp. Genom en lyhörd och inkännande tonsättning av dikterna framträder en intensiv och drabbande bild av den utsatta kvinnans smärta, ensamhet och minnen. Musiken har en imponerande klangrikedom som rör sig mellan dynamiska ytterligheter och uttryck; från de smärtsamma skriken och jordiga klangerna till de naturlyriska, vackra melodierna som ibland bara viskas fram.

Genom att låta den samtida konstmusikens utforskande klangvärldar och speltekniker sammansmälta med folkmusikens rikt ornamenterade linjer sammanförs också den gamla sagans våldsamma berättelse med brännande aktuella frågor i vår tid på ett kongenialt sätt. Härigenom binder verket samman gammalt och nytt, musikaliska traditioner och klangliga innovationer, de gamla myterna och modern poesi och människans smärtsamma strävanden och bördor genom tiderna, förmedlat genom ett enastående utnyttjande av det kammarmusikaliska formatets möjligheter till det intima, det dramatiska och det storslaget expressiva.

Verket är komponerat till folkmusiksångerskan Lena Willemark och tyska ensemble recherche, musiker av absolut världsklass som genom sitt framförande förmedlar verkets alla nyanser och kvalitéer in i minsta detalj."

Det prisbelönade verket Blodhov (2019) är skriven för centralgestalten inom den svenska folkmusiken Lena Willemark och en av Europas främsta ensembler inom den nutida musiken, ensemble recherche, baserad i Freiburg. Det 40 minuter långa verket – ett monodrama för mezzosopran och åtta instrument – blev till efter fem års komponerande och uruppfördes vid Point Music Festival i Göteborgs konserthus den 24 maj 2019 i en iscensättning av Svante Grogarn.

I Blodhov (hov uttalas som "o") tar den isländska poeten och författaren Gerður Kristný (f. 1970) fram en berättelse ur Den poetiska Eddan som handlar om hur guden Frej förälskar sig i jättekvinnan Gerður. Blodhov är den mäktiga svarta hästen Freyr skickar sin tjänare Skirnir för att hämta Gerður på. Genom hot får Frej henne till sig och förgriper sig på henne. Men Kristný vänder på berättelsen och berättar den ur kvinnan Gerðurs perspektiv. "Över himlen kröp huggtandsmörkret. Längst in i skräcken slungades jag.”

– Jag är väldigt glad att detta stycke nu uppmärksammas. Det har varit en lång process där jag fått bästa möjliga musikaliska förutsättningar, men med ett tema som var ursvårt att gestalta. Jag gick igång på Kristnýs makalösa, karga text (sv. övers. av John Swedenmark) och insåg att varje sekund måste vara känslomässigt trovärdig. Att få Järnåkerspriset är en stor uppmuntran, och jag hoppas uppmärksamheten kan hjälpa musiken vidare, så att Blodhov hittar vägen till många konsertsalar, säger Karin Rehnqvist, mottagare av Järnåkerstipendiet 2019.

Karin Rehnqvist tar emot utmärkelsen och intervjuas av Saltöstiftelsens ordförande Anna Lindal vid den årliga kammarkonserten till Erik Järnåkers minne den 5 januari 2020 kl. 15.00 på Musikaliska i Stockholm.

 

Karin Rehnqvist är en av Sveriges mest framförda tonsättare på den internationella scenen. Med sin kärlek till folkmusiken har hon skapat ett unikt tonspråk, där inslag av den uråldriga sångtekniken kulning blivit ett av hennes signum. Hennes breda spektrum av kammar-, orkester- och vokalmusik har blivit föremål för såväl internationella tonsättarfestivaler som porträttkonserter. Hon har med sitt kraftfulla och exakta uttryck gett repertoaren för kör, särskilt barn- och ungdomskör, ett nyskapande och viktigt tillskott. Hon är Sveriges första kvinnliga professor i komposition, medlem av Kungl. Musikaliska akademien och initiativtagare till KVAST, Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare. År 2018 utkom Per F Bromans biografi om henne i Kungl. Musikaliska akademiens serie Svenska Tonsättare – den första om en kvinnlig tonsättare. För mer information, se här.

Järnåkerstipendiet är Sveriges största kammarmusikstipendium. Sedan 2009 har Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn och musikälskaren Erik Järnåker, delat ut sina Järnåkerstipendier för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. Varje år tilldelas en tonsättare 100 000 kr i stipendiesumma för ett kammarmusikverk komponerat under de senaste 10 åren. Tonsättarstipendiet syftar till att spänna över kammarmusikområdets hela bredd. Årets juryn har bestått av Kent Olofsson, Cecilie Ore och Suzanne Giraud som valt bland anonymiserade nomineringar och ansökningar. Saltöstiftelsen drivs av Kungl. Musikaliska akademien och Föreningen svenska tonsättare.

Tidigare tonsättarstipendiater

2018 Jenny Hettne, A swarm came in from the dark

2017 Ylva Lund Bergner, Achenar

2016 Kent Olofsson, Champs d’etoiles

2015 Staffan Storm, ...et lux in tenebris lucet

2014 Jesper Nordin, Pendants

2013 Joakim Sandgren, endroits susceptibles

2012 Leilei Tan, In our image, in our likeness

2011 Madeleine Isaksson, Les sept vallées

2010 Klas Torstensson, In grosser Sehnsucht

2009 Jan W. Morthenson, Stråkkvartett nr 3 Epilogo

2008 Mikael Edlund,Solo

Stiftelsen Saltö bildades år 1967 av den mycket musikintresserade industrimannen Erik Järnåker (1904-1992). Syftet var att ”bereda inom svenskt musikliv praktiskt, vetenskapligt och pedagogiskt verksamma människor tillfälle till rekreation eller sådant studiearbete eller skapande arbete, som de gynnsamma betingelserna kan stimulera till" (citat ur Stiftelseurkunden), och det skedde i det som kom att kallas Saltögården. Då Saltögården inte längre gick att driva på ett ekonomiskt hållbart sätt omvandlades Stiftelsen Saltö år 2009, enligt donatorns vilja, till en stipendiestiftelse med uppgift att dela ut stipendier till tonsättare av kammarmusik och stråkmusiker vid landets musikhögskolor. Stiftelsen Saltö drivs av Kungl. Musikaliska akademien och Föreningen svenska tonsättare.

Text