Publicerad: 2010-02-09

Kungl. Musikaliska Akademien kräver ökad satsning på konstnärernas trygghet

Trygghetssystemen för konstnärer måste utvecklas och förnyas. Det anser Kungl. Musikaliska Akademien i sitt remissyttrande över regeringens förslag att den statliga inkomstgarantin för konstnärer ska avvecklas.

Inkomstgarantin för konstnärer är en viktig del av den svenska kulturpolitiken. Istället för att avveckla det nuvarande systemet med inkomstgaranti bör regeringen istället noga utreda hur det kan förbättras och kompletteras.

Inom musikområdet är det framförallt tonsättare som har fått inkomstgarantier. Det har sin naturliga förklaring i den svaga ekonomiska marknad som tonsättare har att verka på, samt avsaknaden av reglerade anställningar. En tonsättare i Sverige är i nästan alltid beroende av stipendiering och bidrag. Ersättning från A-kassa förekommer sällan, och den framgångsrika verksamheten med Musikalliansen riktar sig inte till musikaliska upphovsmän.

Akademien stöder regeringens önskan att öka långtidsstipendieringen, men menar att nya medel måste ställas till förfogande för en sådan.


För mer information kontakta Åke Holmquist
ake.holmquist@musakad.se, 08-407 18 04, 070-323 11 68