Publicerad: 2023-09-22

Låt sången ta plats på din skola

Idag skickar Kungl. Musikaliska Akademien och Sjungande barn ett brev till Sveriges samtliga rektorer och skolledare i grundskolan. Anledningen är att det på vissa håll just nu aviseras att minska utrymmet för estetiska ämnen i skolan när det istället borde öka mot bakgrund av aktuell forskning om sångens positiva effekter. Akademien vill uppmuntra till att låta sången och musiken ta mer plats i skolan.

Presskontakt:

Lova Wallerö
Kommunikationsansvarig
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se