Publicerad: 2012-05-31

Mai von Rosens pris och stipendier utdelade

Albena Zaharieva, pianopedagog från Örebro, har tilldelas Mai von Rosens pedagogpris på 25 000 kronor. Vid samma tillfälle fick fem unga pianister motta var sitt stipendium på 7000 kronor.
Albena Zaharieva från Örebro tilldelas Mai von Rosens pedagogpris på 25 000 kronor med motiveringen: ”Att tro på elevens förmåga att utvecklas positivt är något som kännetecknar Albena Zaharieva i rollen som pianopedagog. Detta har många pianister i vårt land, så väl amatörer som professionellt verksamma fått erfara under hennes varma och inspirerande undervisning. Hennes förmåga att se hela människan i spelsituationen har påverkat många verksamma pianopedagoger i landet positivt. Albena är känd som en enastående konsertpianist/kammarmusiker och dessutom arrangör av konserttillfällen där olika åldrar mötas i sitt musicerande.”

Priset delas ut vid en ceremoni på Kungl. Musikaliska akademien den 31 maj. Vid samma tillfälle får fem unga pianister ta emot Mai von Rosens stipendium på 7 000 kronor vardera:

Arvid Hansell, Bromma
Paul-Philip Mosulet, Vällingby
Eliot Nordqvist, Stockholm
Olof Wallner, Uppsala
Kerstin Wang, Bandhagen

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00