Publicerad: 2013-02-21

Musikaliska akademien efterlyser konsekvensutredning från Musikverket

I en skrivelse till Statens Musikverk efterlyser Kungl. Musikaliska akademien en konsekvensanalys av neddragningarna inom Musik- och Teaterbiblioteket. Akademien, som tidigare varit huvudman för biblioteket, ifrågasätter uttalandet att man kan uppnå de påstådda samordningsvinsterna genom att kraftigt minska bibliotekets personal.
Färre personer med specialkompetens ska nu utföra fler uppgifter än tidigare, samtidigt som verkets generaldirektör utlovar förbättrad service och bibehållna öppettider. En omöjlig ekvation om verket ska kunna leva upp till sin förordning att ”vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika samlingar och dokumentation av teaterns, dansens och musikens kulturarv.”