Publicerad: 2015-11-25

Musikforskare och pedagoger belönade

Vid Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst måndag den 30 november belönades bland annat framstående musikforskare och musikpedagoger för sitt arbete.

Dessa fick ta emot stipendier ur prinsessan Christinas hand:

Ulrik Volgsten tilldelas Hilding Rosenbergstipendiet på 20 000 kr för sin internationellt anknutna forskning om hur föreställningar om musik har förändrats genom historien. Hans texter behandlar komplicerade frågor men präglas av klarhet, livfullhet och nyansrikedom.

Per Högberg tilldelas Harald Göranssons stipendium på 22 000 kr för sin doktorsavhandling "Orgelsång och psalmspel. Musikalisk gestaltning av församlingssång". Avhandlingen är den första som med konstnärliga utgångspunkter tar sig an orgelspel till församlingssång, sedd som interaktion mellan orgel, organist och sjungande församling. Den kännetecknas av metodisk mångfald, rikedom på material och forskningsperspektiv samt av hög kvalitet i sina klingande delar.

Börje Andersson tilldelas Göran Lagerwalls pedagogstipendium på 25 000 kr för sitt stora engagemang i musiklivet och för sin pedagogiska gärning i Älvsbyns kulturskola. Hans insatser för musiklivet i Norrbotten är betydande – särskilt för orkestermusiken. Han har i sin undervisning satt samspelet i fokus och har kontinuerligt utvecklat sin pedagogik med stor lyhördhet för elevernas behov.

Petra Hellquist tilldelas Göran Lagerwalls pedagogstipendium på 25 000 kr för sin exceptionella förmåga att motivera och entusiasmera sina elever. Med sitt genuina intresse för barn och barns lärande har hon under åren arbetat fram eget material som också har inspirerat andra pedagoger.

Annmarie Wangin tilldelas Göran Lagerwalls musikstipendium på 25 000 kr för sin betydelsefulla verksamhet som lärare i brassinstrument och metodik vid Musikhögskolan Ingesund. I sin pedagogiska gärning vidareutvecklar hon kontinuerligt sin undervisning så att den svarar mot de behov som finns hos varje ny generation av studenter. Detta gör hon med smittande energi och stort engagemang.

På fotot (från vänster): Börje Andersson, Petra Hellquist, Ulrik Volgsten, Annmarie Wangin och Per Högberg. Foto: Urban Wedin.