Publicerad: 2020-05-25

Ny instrumentleverans till Afghanistan

Nu förbereds den tredje leveransen av donerade musikinstrument för transport till Afghanistan National Institute of Music. Donationen möjliggörs genom ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska akademien och Försvarsmakten.

Sommaren 2019 inleddes ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska akademien, Försvarsmusiken och The Afghanistan National Institute of Music (ANIM) i Kabul i syfte att genom donationer från Sverige av musikinstrument, inspelningsutrustning, studielitteratur m.m. bidra till uppbyggnaden av en i denna region helt unika och samtidigt oerhört utsatta musikskola för afghanska barn och unga upp till 21-års ålder.

Två försändelser har genom Försvarsmaktens försorg förmedlats hittills, och häromdagen överlämnades till Försvarsmaktens transportlogistik en tredje omgång donerade musikinstrument inklusive nio (!) pianon till stöd för musikundervisningen. Förhoppningen är att en transport ska kunna genomföras i relativ närtid, samtidigt i beaktande av det instabila säkerhetsläget, återkommande terrordåd i Kabul mot civila institutioner och restriktioner pga covid-19. Ett långsiktigt åtagande gentemot ANIM är särskilt viktigt när gränshinder och reserestriktioner införts, och när internationell solidaritet kanske behövs än mer än tidigare, liksom stöd till ett fungerande civilsamhälle.

Akademiens fortsatta stöd till ANIM är tänkt att huvudsakligen inriktas på Online Distance Learning genom ideella insatser av svenska lärare och akademiledamöter.

Om du vill bidra med ytterligare donation av musikinstrument eller ett ekonomiskt bidrag för att bidra till fördjupad samverkan med skolan, vänligen kontakta akademiens ständige sekreterare fredrik.wetterqvist(at)musikaliskaakademien.se