Publicerad: 2024-04-09

Orgelbyggare från Ålem prisas

Årets stipendium ur Gotthard Arnérs fond tilldelas orgelbyggare Sune Fondell, Ålem, efter beslut i Kungl. Musikaliska Akademien. Stipendiet, om 30 000kr, tilldelas en person som främjat svensk orgelkonst.

Nämndens motivering lyder:

”I en brytningstid inom svenskt orgelbyggeri har Sune Fondell varit en nyskapare. Genom tillbakablickande har han inspirerats att utveckla orgelkonsten i vår samtid. Med kvalitetsmedvetenhet i sitt arbete har han återinfört den klassiska, svenska orgeltraditionens sångbarhet i klangen och på så sätt vitaliserat vår tids kyrkomusik.”

Sune Fondell grundade och drev framgångsrikt Ålems orgelverkstad, som levererat orglar till ett stort antal kyrkor i Sverige och Norge.

Gotthard Arnér var professor i orgelspel vid Kungliga Musikaliska Akademien (sedermera Musikhögskolan) i Stockholm, och domkyrkoorganist i Storkyrkan i samma stad. Som organist, pedagog och orgelsakkunnig har han haft ett avgörande inflytande över svensk orgelkonst under andra hälften av 1900-talet.

 

Kontaktperson:

Mattias Wager, domkyrkoorganist
Ordförande i stipendiejuryn för Gotthard Arnérs fond
Mattias.Wager@svenskakyrkan.se
070-5119816