Publicerad: 2019-11-27

Pedagoger och musikforskare belönade

Elif Balkir, Christina Ekström, Robert Åkerman, Åsa Stjerna, Inga-Britt Niemand, Andreas Hammarlund och Eva Nilsson fick ta emot välförtjänta stipendier och priser vid akademiens högtidssammankomst.

Hilding Rosenberg stipendium för svensk musikvetenskap 2019 delas mellan Elif Balkir och Åsa Stjerna

Fil. dr Elif Balkir tilldelas Hilding Rosenberg stipendium för svensk musikvetenskap för sin doktorsavhandling som är en djuplodande och rik jämförande studie av de två ledande miljöerna för elektroakustisk musik mellan åren 1965 och 1980: GRM på franska radion och Elektronmusikstudion i Stockholm. Elif Balkir visar hur musiken och dess estetik har vuxit fram ur en växelverkan mellan konstnärliga visioner, ett fenomenologiskt förhållningssätt och teknologisk utveckling.

Fil. dr Åsa Stjerna tilldelas Hilding Rosenberg stipendium för svensk musikvetenskap för sin konstnärliga doktorsavhandling ”Before Sound: Transversal Processes of Site-Specific Sonic Practice”, som består av en bok samt dokumentation av tre ljudinstallationer. I dialog med poststrukturalistiska teoribildningar och genom egen konstnärlig praxis utvecklar Åsa Stjerna redskap för att skapa, artikulera och analysera platsspecifika ljudkonstverk, vad hon kallar ”transversala processer”. Vid sidan av sin akademiska verksamhet har Stjerna mer än 20 års erfarenhet av ljudkonstverk för offentliga rum.

2019 års Harald Göransson-stipendium tilldelas fil. dr Christina Ekström för hennes omfattande och mångsidiga studier av musiken och musiklivet inom det herrnhutiska samfundet, en rörelse där trons emotionella sida betonades starkt, med musiken i en nyckelroll. Hennes forskning kombinerar på ett uppslagsrikt sätt musikvetenskapliga och konstnärliga metoder och presentationsformer och lyfter även fram sociologiska, religionspsykologiska och hymnologiska aspekter. Christina Ekström är en internationellt erkänd specialist inom detta forskningsområde.

Mai von Rosens pianopedagogpris tilldelas Inga-Britt Niemand för hennes ojämförliga insatser vid Musikhögskolan i Malmö, där hon utgjort en uppskattad musikpedagogisk bas för generationer av pianolärare och pedagoger; för hennes unika arbete kring ergonomi och musikerhälsa och för hennes stora insatser för att stärka det akustiska pianots status.

Göran Lagervalls pedagogstipendium tilldelas Eva Nilsson för hennes insatser vid uppbyggnaden av Suzukiundervisningen på Umeå Musikskola, numera Kulturskolan, där hon har inspirerat såväl elever som föräldrar och pedagoger. Hon är en skicklig musiker och framstående pedagog som står med ena foten i den internationella Suzukirörelsen och med den andra i den lokala. Hon har fostrat många fina musiker, gett dem djupa kunskaper och vana vid gehörsspel som låter dem bekvämt färdas över genregränserna.

Andreas Hammarlund tilldelas Göran Lagerwalls pedagogstipendium för hans arbete med att utveckla undervisning genom forskande arbetssätt. Andreas brinner för elevernas engagemang, lärande och välbefinnande och utveckling av undervisning utifrån elevens perspektiv och behov. Som ledare för Mölndals Kulturskolas Storband inspirerar han eleverna att utmana sig själva om vad som är möjligt, vilket bottnar i en stark tillit till elevernas förmåga och vilja att lära.

Göran Lagervalls musikstipendium inom högre musikutbildning tilldelas Robert Åkerman, adjunkt vid Musik och medieproduktion, Kungliga Musikhögskolan. Med ett fantastiskt engagemang och omtanke om studenter och kollegor, med smittande entusiasm och energi bidrar han alltid till god stämning och konstruktiva lösningar. Hans pedagogiska virtuositet är oomtvistad