Publicerad: 2020-11-26

Pedagoger och musikforskare belönade

Fyra pedagoger och två musikforskare belönas för sina enastående insatser för musiklivet.

Galina Sjevtjenko Ehrngren tilldelas Mai von Rosens pianopedagogpris på 40 000 kronor ”för sin omfattande verksamhet som pedagog, läromedelsförfattare och organisatör. Det berömda ryska pianistiska hantverkskunnandet har genom hennes bok Pianoresan gjorts tillgänglig den svenska pianomiljön och genom föreläsningar och masterclasses har hon integrerat rysk metodik och berikat pianopedagoger verksamma i Sverige.”

Monica Lindgren tilldelas Göran Lagervalls musikstipendium på 25 000 kronor med motiveringen ”En nyskapande forskare och en skicklig pedagog som med sitt stora engagemang starkt bidragit till att integrera forskningsperspektiv och analytiskt-kritiskt tänkande i musikutbildningarna. Hon har i sin gärning som lärare, forskare och utredare givit kraftfulla bidrag till det musikpedagogiska fältet både lokalt och internationellt.”
Monica Lindgren är verksam vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

Ron Davis Alvarez tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium på 25 000 kronor ”för sitt arbete som konstnärlig ledare i Stiftelsen El Sistema och verksamhet i 40 kulturskolor där han förnyat den pedagogiska orkestertraditionen med sin erfarenhet från Venezuela. Han har med sin unika musikpedagogiska kompetens undervisat stora grupper och ändå kunna se och möta alla barn med sin entusiasmerande energi.”

Lars-Erik Sundell tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium på 25 000 kronor ”för att han skapat en enastående verksamhet inom Älmhults kulturskola, byggd på gruppundervisning av högsta pedagogisk kvalitet. Tack vare honom har många elever gått vidare till högre musikutbildning runt om i världen.”
Lars-Erik Sundell är verksam som stråkpedagog vid Älmhults kulturskola.

Patrik Juslin tilldelas Ingmar Bengtssonpriset på 20 000 kronor ”för sin världsledande forskning inom musikpsykologi, som har gett väsentliga bidrag till förståelsen av hur samspelet mellan musikaliska strukturer, lyssnarens egenskaper och situationen kan väcka känslor genom en rad psykologiska mekanismer.”
Patrik Juslin är professor i psykologi vid Uppsala universitet.

Andrea Dankić tilldelas Hilding Rosenbergs stipendium för svensk musikvetenskap på 20 000 kronor ”för sin doktorsavhandling Att göra hiphop: En studie av musikpraktiker och sociala positioner. Ett värdefullt bidrag till ett hittills föga utforskat område, där ett väl genomfört bruk av beprövade teorier och metoder förenas med nytänkande i form av kombinationen av det öppna, praktikorienterade begreppet musikande och begreppet social position.”
Andrea Dankić är verksam vid Södertörns högskola.

För mer information vänligen kontakta:

Sanna Neumann, PR och kommunikation
Sanna@bohmbohmroom.com
070 726 25 64