Publicerad: 2009-05-25

Pedagogpris till Eva Luthander

Eva Luthander tilldelas Mai von Rosens pris för värdefulla insatser på pianopedagogområdet  på 25 000 kr. Eva Luthander har visat ett brinnande engagemang för unga pianister i alla åldrar. Ett stort intresse för nya och moderna pedagogiska idéer inom den klassiska pianokulturen inspirerar också hennes studenter vid Kungl. Musikhögskolan att ständigt söka nya vägar och bredda insikten. Eva Luthander startade även SPPFs pedagogiska kongress som årligen organiseras i olika regioner.

Priset delas ut vid en ceremoni på Kungl. Musikaliska Akademien tisdagen den 26 maj.

Samtidigt får sex unga lovande pianister motta var sitt stipendium på 7000 kronor:
Martin Chan, Helsingborg
Christian Forsgrén, Sollentuna
Nikolina Jönsson, Spånga
Erik Nyman, Göteborg
Paulin Thorsell, Sollerön
Philippos Tsiaklides, Stockholm

För mer information kontakt Agneta Lagström, 08-407 18 10, agneta.lagstrom@musakad.se