Publicerad: 2009-11-26

Prisregn över svenska tonsättare

Fyra ledande svenska tonsättare belönas med fyra av Sveriges största tonsättarpris:
Kent Olofsson tilldelas stora Christ Johnson Priset på 180 000kr för sin gitarrkonsert Corde: ”Corde spelar med, men spränger slutligen den traditionella konsertformen. Med hjälp av solistens instrumentarsenal flyter musiken mellan det innerligt intima och det extremt extroverta – ett outgrundligt egenartat verk.”

Stiftelsen Saltö belönar Jan W Morthenson med sitt tonsättarpris på 100 000kr för hans stråkkvartett nr 3, Epilog, komponerad 2007: ”Kvartetten är ett sent verk i Morthensons omfattade och mångskiftande skapande. Den är en sällsport koncentrerad, mogen och rikt varierad musik i vilken det traditionella stråkkvartettinstrumentet utvecklar en ny kolorit, dynamik och innerlig expressivitet.”

Mats Larsson-Gothe får tonsättarpriset till Bo Wallners minne på 75 000kr: ”Mats Larsson-Gothes musik är ständigt i rörelse mellan det lekfulla och det allvarliga, det lilla och stora formatet. Han får priset för ett solitt mångårigt konstnärskap baserat på en säker hantverksmässig grund som innefattar allt från kammarmusik över orkesterverk och solokonserter till opera.”

Cristian Marina får ta emot Carin Malmlöf-Forssling-priset om 75 000 kr: ”Cristian Marina tilldelas priset för sitt tonsättararbete som rönt stor uppskattning både i Sverige och internationellt. Hans musik kännetecknas av en driven teknik, hans arbete med material och instrumentation är personligt och han har utvecklat ett eget tonspråk.”