Publicerad: 2018-11-27

Pristagare, medaljörer och stipendiater 2018

Glada mottagare av årets medaljer, prister och stipendier efter högtidssammankomsten 2018.

Bakre raden från vänster: Mats Larsson Gothe (Christ Johnson stora tonsättarpris), Joel Annmo (Håkan Mogrens stipendium), Helena Söderman Bohlin (Göran Lagervalls pedagogstipendium), Peter Spissky (Hilding Rosenberg-stipendiet), Robert Sund (Medaljen för Tonkonstens Främjande).

Mellanraden från vänster: Ramon Anthin (Medaljen för Tonkonstens Främjande), Camilla Lundberg (Medaljen för Tonkonstens Främjande), Per Lindvall (Medaljen för Tonkonstens Främjande), Ann Hallenberg (Kungl. Musikaliska akademiens interpretpris), Ruth Tatlow (Ingmar Bengtssonpriset), Daniel Fredriksson (Hilding Rosenberg-stipendiet).

SIttande från vänster: Sylvia Loft (Göran Lagervalls pedagogstipendium), Stella Tjajkovski (Mai von Rosens pianopedagogpris) och Jan Allan (Kungl. Musikaliska akademiens jazzpris).

På bilden saknas Björn Hällis (Göran Lagervalls musikstipendium inom högre musikutbildning)