Publicerad: 2021-11-16

Riedel och Frisell kungligt prisade för musiken

Vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 29 november prisas jazzmusikern och kompositören Georg Riedel (1934-) och folkmusikern Ellika Frisell (1953-) med två av akademiens finaste priser: Tonsättarpriset och Folkmusikpriset. Årets priser går till två musikaliska personligheter vars klangfulla gärningar format och inspirerat dagens och framtidens musikliv.

Kungl. Musikaliska Akademiens Tonsättarpris instiftades 2017. Priset är på 100 000 kronor och delas ut vartannat år för "en betydande tonsättargärning".

Georg Riedel tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Tonsättarpris 2021 med motiveringen: "för en tonsättargärning som på ett unikt sätt kombinerar hantverksskicklighet och lekfullhet. Riedels mästerliga sinne för tidlösa och slagkraftiga kompositioner, från miniatyrer till stort format, har resulterat i en levande musikskatt för alla generationer både idag och i framtiden."

Kungl. Musikaliska Akademiens Folkmusikpris tilldelas en person eller en ensemble för ett konstnärsskap av stor betydelse för folkmusik i Sverige. I begreppet folkmusik innefattas inhemska och invandrade folkmusiktraditioner i Sverige idag. Priset som delas ut vartannat år är på 100 000 kronor och instiftades 2015.

Ellika Frisell tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Folkmusikpris 2021 för sitt ”betydande konstnärskap inom folkmusiken i Sverige, både som utövare och pedagog. Frisells konstnärliga och pedagogiska gärning är både djup och vittfamnande. Hon har stått mitt i utvecklingen av svensk folkmusik sedan 1970-talet samt som lärare vid Kungl. Musikhögskolan sedan 1990-talet. Hennes djupt personliga uttryck fortsätter att inspirera generationer av unga folkmusiker.”


Följande jurygrupper lägger fram förslag på pristagare som Kungl. Musikaliska Akademiens styrelse därefter tar ställning till.

Jury Tonsättarpriset: Professor Staffan Storm, Professor Karin Rehnqvist, Konserthuschef Staffan Becker, Musiker Linn Persson.

Jury Folkmusikpriset: Professor Sven Ahlbäck, Musiker Ale Möller, Musiker Mikael Marin, Musiker Sofia Berg-Böhm, Musiker Emilia Amper.

 

Ellika Frisell, foto: Anna Simonsson

Georg Riedel, foto: Urban Wedin


Presskontakt:

Lova Wallerö, kommunikatör 0707630565 lova.wallero@musikaliskaakademien.se