Publicerad: 2019-11-07

Samuel Runsteen tilldelas Rosenborg-Gehrmans studiestipendium

Gambisten Samuel Runsteen får ta emot 150 000 kronor i stipendium vid akademiens högtidssammankomst.

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 genom en donation av musikförläggare Einar Rosenborg och hans maka Inge Bahnson-Rosenborg. Förutom att genom Gehrmans Musikförlag ab främja utgivningen av värdefull svensk musik utdelar stiftelsen en rad stipendier och bidrag till olika ändamål.

Studiestipendiet tilldelas en svensk musikstuderande inom det vokala eller instrumentala området som visat en begåvning utöver det vanliga, och som befinner sig i ett viktigt stadium i sin utbildning. Företräde ges åt den som visat påfallande intresse för svensk musik. Stiftelsen utser stipendiat efter förslag från ordföranden i respektive expertjury för ansökningar till Akademiens stipendier för högre musikstudier.

2019 års stipenium på 150 000 kronor tilldelas gambisten Samuel Runsteen

Samuel Runsteen är en väl etablerad musiker med osedvanligt brett verksamhetsfält. Han verkar regelbundet inom såväl klassisk musik som svensk pop- och rock­musik. Rosenborgstiftelsen vill särskilt stödja Samuels intresse för och studier i viola da gamba.

Kungl. Musikaliska akademins stipendiejury skriver:

”Samuel Runsteen parar en utvecklad musikalitet och lyhördhet för musicerande på historiska instrument och sitt genuina intresse för tidig musik med en vinnande entusiasm vilken han sprider för såväl instrumentet viola da gamba som äldre epokers musik. Stipendiet ska möjliggöra förkovran och vidareutveckling utifrån de närmast remarkabla framstegen det senaste året.”

Stipendiet delas ut vid Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst den 25 november.