Publicerad: 2011-10-18

Solistpriset räddat

Sveriges främsta tävling för unga musiker lever vidare. Prisets framtid, som såg mörk ut i och med Rikskonserters nedläggning, har nu säkrats genom att Kungl. Musikaliska akademien tillsammans med Göteborgs Symfoniker AB, Sveriges Radio/Berwaldhallen och Musik i Syd gemensamt går in som samarbetspartners.
Solistpriset kan därigenom fortsätta att vara ett stöd för våra främsta unga artister även i framtiden. Den första finalen med orkester äger rum den 5 maj 2012 i Berwaldhallen tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester. Nästa final äger rum vårvintern 2014 i Göteborg med Göteborgs Symfoniker.

För mer information kontakta Tomas Löndahl, Ständig sekreterare, Kungl. Musikaliska akademien 0708 20 77 57.