Publicerad: 2021-11-22

Storm och Streich belönas

Landets främsta belöningar för tonsättare – Kungl. Musikaliska Akademiens Christ Johnson-pris – har utdelats sedan 1958. 2021 tilldelas Stora Christ Johnson-priset på 180 000 kr till Staffan Storm och Lilla Christ Johnson-priset på 60 000 kr till Lisa Streich.

Det stora priset ges för ett orkesterverk komponerat under senare år efter förslag från en särskild priskommitté. Verket kan vara en solokonsert eller innehålla vokala och/eller elektroakustiska inslag. Det mindre priset skall ges till en yngre löftesrik tonsättare (icke studerande) för en komposition som motsvarar samma kriterier som för det stora priset.

Staffan Storm tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Stora Christ Johnson-pris 2021 för verket The Persistence of Memory.

"Staffan Storm tar med lyssnaren på en fantastisk musikalisk resa genom det stora och vida orkesterlandskapet med sitt verk ”The Persistence of Memory”. Med stor hantverksskicklighet låter han nya scenerier avtäckas och övergå i varandra som en flodvåg i ständig rörelse."

Lisa Streich tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Lilla Christ Johnson-pris 2021 för verket Augenlider.

”Lisa Streich djupt personliga verk ”Augenlider” är både underfundigt och berörande.
Hon fångar in lyssnaren med små, kontrasterande och fantasirika medel. Inom ett stramt och övertygande formbygge låter hon solistens roll bli både ifrågasatt och omformulerad.”

Priserna delas ut på Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst 29 november av H.K.H Kronprinsessan Victoria.

 

Staffan Storm, foto: Eva Sjögren

Tonsättaren Staffan Storm. Foto: Eva Sjögren

Lisa Streich. Foto: Manu Theobald

Tonsättaren Lisa Streich. Foto: Manu Theobald

Presskontakt:

Lova Wallerö. kommunikatör 0707630565 lova.wallero@musikaliskaakademien.se