Publicerad: 2024-03-21

Sveriges första kulturpolitik blir tillgänglig för alla

Från och med den 21 mars 2024 blir över 30 000 sidor med protokoll från Kungl. Musikaliska Akademiens möten och sammankomster tillgängliga för forskare och allmänhet. Protokollen ger en unik inblick i en av norra Europas äldsta och mest inflytelserika institutioner på kulturens område.

14 hyllmeter protokoll digitaliseras

Kungliga Musikaliska Akademiens arkiv förvaras idag i Musik- och teaterbiblioteket som ingår i Statens musikverk. Hösten 2022 inledde Musik- och teaterbiblioteket det omfattande arbetet med att digitalisera KMA:s mötesprotokoll från 1771 till idag. Totalt 14 hyllmeter med 30 000 protokoll från 5000 möten har digitaliserats. Protokoll som är äldre än 100 år publiceras i kulturarvsportalen Alvin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där de nu är fullt sök- och nedladdningsbara för alla. Protokoll fram till 1950 kan enkelt expedieras på beställning.

En framtida resurs för kulturintresserade och forskare

I protokollen kan man läsa vad som togs upp vid mötena, vilka ledamöterna var, hur man resonerade och vilka beslut som fattades. Man får också en inblick i uppbyggnaden av den högre musikaliska utbildningen i Sverige, akademiens nätverk, tvistefrågor och estetiska värderingar och kan följa arbetets kontinuitet och förändring genom seklen.

Protokollen är inte bara en rik källa till information för historiker och kulturintresserade, utan också en värdefull resurs för alla som vill förstå kulturens betydelse och roll i samhället från 1700-talet och fram till i dag.

”Sveriges första kulturpolitik får nytt liv”

Efter projektets färdigställande har historikern Lars Ilshammar reflekterat över projektet och dess betydelse. Ilshammar har under lång tid arbetat på Kungliga biblioteket som biträdande riksbibliotekarie och chef för de fysiska samlingarna. Han har särskilt intresserat sig för digitaliseringens möjligheter inom kulturarvsområdet. Lars Ilshammar är ledamot av Statens musikverks insynsråd.

Läs Lars Ilshammars text ”Sveriges kulturpolitik får nytt liv” Länk till annan webbplats.

Musik- och teaterbiblioteket

Musik- och teaterbiblioteket är ett av norra Europas största specialbibliotek för musik, teater och dans. I bibliotekets samlingar finns tusentals noter, pjäsmanus, tidskrifter, böcker och arkivmaterial. https://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien instiftades av Gustav III år 1771. I dag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens musikliv.

Statens musikverk

Musikverket är en statlig myndighet inom kulturdepartementets ansvarsområde. Myndighetens verksamheter samlar in, vårdar, bevarar och tillgängliggör musiken, teatern och dansens kulturarv.
https://musikverket.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitaliseringen av KMA:s protokoll har skett inom ramen för projektet "Sveriges första kulturpolitik: digitalisering av Kungl. Musikaliska Akademiens protokoll 1771-idag" som finansierats av Riksbankens jubileumsfond.

Kontakt:

Fredrik Wetterqvist
Ständig sekreterare
070-889 55 84
fredrik.wetterqvist@musikaliskaakademien.se