Publicerad: 2009-05-18

Tio nya ledamöter i Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien har valt in tio nya ledamöter. De fyra svenska är Thomas Anderberg, docent i filosofi och musikskribent; Carl-Axel Dominique, pianist; Mats Edén, riksspelman samt violinisten Tale Olsson. De sex utländska ledamöterna är cellisten Truls Mørk (Norge), violinisten Irvine Arditti, (England), pianisten Grigory Sokolov (Ryssland); tonsättarna Brian Ferneyhough (England) och Wolfgang Rihm (Tyskland), samt Palle Mikkelborg, jazzmusiker och tonsättare från Danmark.
Thomas Anderberg är en uppskattad kritiker och framstående författare med såväl vetenskaplig som skönlitterär bredd. Han är också en framstående pedagog och tjänstgör vid filosofiska institutionen i Uppsala. Thomas Anderbergs vetenskapliga författarskap berör centrala frågor även för musiklivet såsom etik, estetik och religion. Sedan han i början av 1990-talet flyttade tonvikten från litteraturanmälande till musikrecenserande har vidden i artiklarnas omfång och inriktning utökats. I artikelmängden ingår allt från korta skivrecensioner till större essäer, debattartiklar, intervjuer och ett stort antal krönikor.

Carl-Axel Dominique debuterade 1966 med bland annat Charles Ives komplexa Concordsonat på programmet. Han har sedan dess under sin karriär, varit en pionjär i Sverige för pianomusik av kompositörer som Alkan, Jolivet, Rzewski och inte minst Olivier Messiaen. Han har också framfört ett stort antal uruppföranden av ny svensk musik. Vid sidan av sin gärning som interpret av västerländsk konstmusik har Carl-Axel ägnat sig åt musik i alla genrer. Han har med lätthet rört sig mellan Haydn och Zappa, Satie och fri improvisation, filmmusik och revyer - alltid med samma nyfikenhet och glädje.

Mats Edén är en mycket framstående musiker, tillika riksspelman, med fast förankring i värmländsk folkmusiktradition - mångårigt aktiv som spelman, tonsättare och pedagog. Han har också varit en av de viktigaste aktörerna i den svenska folkmusikens utveckling sedan 1970-talet. Som konstnärligt ledande i folkmusikgruppen Groupa, har han sedan 1980-talets början inspirerat till både utvecklingen av ensemblespel inom svensk folkmusik och till framväxandet av det man idag kallar världsmusik. Vid sidan av sin rika musikergärning är han också verksam som tonsättare.

Tale Olsson är en stark profil inom kammarmusiklivet i Sverige. 1981 grundade hon Talekvartetten som hon ledde i 15 år. Kvartetten var mycket aktiv i både svenskt och internationellt musikliv och har betytt mycket för kammarmusikscenen i Sverige. Tale Olsson har suttit förste konsertmästare i flera svenska orkestrar. Hon uppträder ofta som violinsolist med de olika orkestrarna runt landet med repertoar av bland annat Schumann, Berg, Sjostakovitj, Mendelssohn och Mozart.

Som violinsolist har Irvine Arditti uruppfört verk som tillägnats honom av snart sagt alla det sena 1900-talets stora modernister. Att han är en strålande violinist med en teknisk briljans och en fantastisk nyfikenhet och aptit på nya verk har gett honom en unik ställning i musikvärlden. Men hans största gärning ligger ändå inom det kammarmusikaliska fältet som primarie i Ardittikvartetten i 35 år. Denna världsberömda kvartett har uruppfört flera hundra stråkkvartetter och har lämnat ett outplånligt avtryck i 1900- och det tidiga 2000-talets repertoar.

Brian Ferneyhough är en mycket stark och betydelsefull profil i det internationella musiklivet, och vars kompositionsattityd enkelt skulle kunna benämnas som en av de tydligaste uttycken för "New Complexity". Hans storslaget intrikata strukturer böljar genom musiken, på ett sätt som Pierre Boulez en gång benämnde som en polyfoni av polyfonier. Hans inflytande som kompositionslärare i Freiburg och San Diego har varit mycket stort, och hans verk, med tonvikt på kammarmusiken spelas över hela världen. Brian Ferneyhough fungerade som gästprofessor vid kompositionsklassen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm under flera år på 1970- och -80-talen.

Palle Mikkelborg har under många år varit en av Europas främsta och mest särpräglade jazzmusiker och tonsättare. Också som arrangör och dirigent har han spelat en central roll på europeiska scener. Som trumpetsolist har han samarbetat med framstående och historieskapande ensembler ledda av Gil Evans och George Russell. Inspirerad av 1900-talets konstmusik, av elektronikens möjligheter och med sin förnimmbara strävan mot en musik fylld av såväl andlighet som skönhet har Palle Mikkelborg för alltid skapat sig ett eget rum i musiken.

Truls Mörk är utan tvekan en av Norges allra främsta musiker genom tiderna. Sedan 1989 turnerar han över hela världen och spelar med de stora orkestrarna, såväl som i varierande kammarmusikaliska konstellationer. Truls Mörks repertoar spänner från barock till nutid och han har fått en rad utmärkelser för sina grammofoninspelningar, exempelvis "Franska pressens pris" flera gånger.

Wolfgangs Rihm tillhör sedan många år de mest uppmärksammade och runt om i världen framförda tyska tonsättarna. Hans verklista är mycket lång och spänner över alla kategorier, men med viss tonvikt på orkestermusik och stora besättningar. Bland hans musikdramatiska verk märks operan Hamletmaskinen från 1986, och den stora sceniska monodramen Das Gehege från 2006. Wolfgangs Rihms musik karaktäriseras av stor uttrycksfullhet, och ett odogmatisk förhållande till både traditionell modernism och tonal tradition.

Grigory Sokolov är idag ansedd som en av de största och mest personliga pianovirtuoser. Sokolov förvånar oss om och om igen med högst originella och kontroversiella tolkningar. Hans breda repertoar präglas både av en enorm kraft och intensitet, parat med rytmisk elasticitet, poesi och till synes oändliga färgskiftningar. Grigory Sokolov är idag en av de mest eftersökta pianisterna av världens stora orkestrar och dirigenter, samtidigt som han outtröttligt utforskar pianorepertoaren i sina solokonserter.

För mer information kontakta Åke Holmquist
070-323 11 68, ake.holmquist@musakad.se