Publicerad: 2009-11-09

Tobias Lund får Carl-Allan Moberg-stipendiet

Fil. dr Tobias Lund, Lund har tilldelats Carl-Allan Moberg-stipendiet 2009 för sin musikvetenskapliga doktorsavhandling om mottagandet av Schuberts tidiga solosånger.

Som en av få svenska musikvetare ägnar Tobias Lund (f 1977) sin forskning åt den centraleuropeiska musikhistorien. Hans huvudsakliga intresseområde är förhållandet mellan ord och ton i musikaliska kompositioner. Tobias Lund arbetar också som musikkritiker på Sydsvenskan.

Stipendiet är på 15 000 kr. Stipendiefonden förvaltas av Kungl. Musikaliska akademien i samarbete med Svenska samfundet för musikforskning. Carl-Allan Moberg (1896-1978) var landets förste professor i musikforskning, verksam vid Uppsala universitet 1928-1961.