Publicerad: 2024-02-28

Två nya publikationer

Baserat på en stor mängd tidigare opublicerade källor har Klas Gagge, cellist i Kungliga Filharmonikerna, skrivit den första biografin över tonsättaren och violinisten Amanda Maier (född 1853 i Landskrona, död 1894 i Amsterdam), vars musik nu återupptäcks världen över. Biografin ingår i Kungl. Musikaliska Akademiens serie av porträtt över svenska tonsättare och kastar särskilt ljus över en av de så ofta bortglömda kvinnliga kompositörerna. I februari ges också Leopold Mozarts bok Grundlig violinskola ut i akademiens skriftserie, i en översatt och kommenterad utgåva.

Båda publikationerna ges ut av Gidlunds förlag.

Läs mer om Amanda Maier-Röntgenbiografin här.

Amanda Maier-Röntgen
Under några år i slutet av 1800-talet var Amanda Maier (gift Röntgen) en välkänd violinist och tonsättare, som umgicks och spelade med Grieg, Brahms, Rubinstein och andra musikaliska storheter. Så dog hon ung och föll i glömska. Amanda Maier var elev vid Musikaliska Akademiens konservatorium i Stockholm och 1872 blev hon den första kvinnliga musikdirektören i Sverige. 1880 gifte hon sig med pianisten och tonsättaren Julius Röntgen (1854−1932) och därefter var hon bosatt i Amsterdam. Under senare år har Amanda Maier-Röntgens musik fått en renässans och spelas i konserthus och festivaler även utanför Sveriges gränser.

Klas Gagge
Klas Gagge är cellist, sedan 1987 medlem av Kungliga Filharmoniska orkestern i Stockholm och verksam i olika kammarmusikaliska sammanhang. Medarbetare i Kungl. Musikaliska Akademiens projekt Levande musikarv, för vilket han gjort kritiska editioner av verk av Amanda Maier-Röntgen, Joseph Dente och Laura Netzel.

Läs mer om Leopold Mozart: Grundlig violinskola här.

Om Leopold Mozarts Grundlig violinskola
Läsaren får här titta in i rådande musikalisk uppförandepraxis inom den wienklassiska epoken under särskilt andra delen av 1700-talet. Vi får därmed indirekt inblickar i hur sonen Wolfgang i sin musik hanterade det han fick lära sig av sin far. Bland annat ges en presentation av de samtida stråkinstrumenten, en grundkurs i musikteori, anvisningar och illustrationer över hur man skall hålla respektive ej hålla violinen, hur man skall föra stråken, om lägesspelet, musikaliska utsmyckningar, samt ”den riktiga notläsningen och det goda föredraget överhuvudtaget”. Violinskolan är intressant och givande läsning också för musiker av idag, inte minst i och med författarens kommentarer och nya avsnitt om uppförandepraxis idag.

Clas Pehrsson
Översättare är professor Clas Pehrsson, som har haft en omfattande internationell verksamhet som musiker och lärare. Han var lärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm åren 1965–2012, och han invaldes 2001 som ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien. Under senare år har han publicerat egna böcker och översättningar, huvudsakligen med anknytning till musik.

Kungl. Musikaliska Akademiens publikationsnämnd
Akademiens publikationsnämnd ger i sin skriftserie årligen stöd till tryck av publikationer som föreslås nämnden samt ger ut en serie biografier av svenska tonsättare. Skriftserien innehåller mer än 150 titlar inom de mest skiftande områden. Här finns såväl lättillgängliga introduktioner till våra främsta tonsättare och deras musik som musikvetenskapliga verk av ledande forskare.

För recensionsex. kontakta Gidlunds förlag: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. info@gidlunds.se

Läs om publikationsnämnden här.

 

Presskontakt:

Lova Wallerö
Press- och kommunikationsansvarig
Kungl. Musikaliska Akademien
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se