Publicerad: 2018-03-06

Utlysning av Stora Chris Johnson-priset

Stora Christ Johnson-priset på 180 000 kr utdelas för ett orkesterverk, komponerat under senare år, av stort format och hög konstnärlig halt. Förslag och ansökningar ska vara akademien till handa senast den 9 april.

Stora Christ Johnson - priset 180 000 kr

Priset utdelas för ett orkesterverk, komponerat under senare år, av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter. Det ska vara instrumenterat för minst 25 instrument. Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag.

Den som en gång erhållit det Stora Christ Johnson-priset kan inte på nytt tilldelas detta. Den som tidigare tilldelats det Lilla Christ Johnson-priset kan komma ifråga för det stora.

Utlysning, ansökan, utdelning

Förslag/ansökan kan inlämnas av ledamöter av akademien, av företrädare för svenska musikinstitutioner och organisationer, av tonsättare eller annan enskild person.

Förslag/ansökan ska vara insänt och åtföljas av ett partitur i Pdf-format till christjohnsonpriset@musikaliskaakademien.se senast den 9 april.

Inspelningar av inlämnade verk är av stort värde för juryn. Förslagsställare ombeds därför att sända med en inspelning, där så är möjligt i digitalt format. Ljudfilen ska i så fall vara i ett format som går att spela upp i en vanlig mediaspelare, såsom t.ex. iTunes, Windows MediaPlayer eller QuickTime Player. Är ljudfilen större än 10MB kan du ladda upp den via Sprend eller annan liknande tjänst och istället ange länken i mailet.

För frågor, kontakta Anna Cronström, 08-407 18 02. adm@musikaliskaakademien.se

Priset tillkännages och utdelas i samband med akademiens Högtidssammankomst
den 26 november 2018.

Text