Publicerad: 2009-09-22

Utlysning av tonsättarstipendium

Stiftelsen Saltös tonsättarstipendium Järnåkerstipendiet
För andra gången utlyser Stiftelsen Saltö ett tonsättarstipendium på 100 000 kr.

Stipendiet är ett av de största i Sverige och tilldelas en tonsättare som komponerat ett betydande kammarmusikverk. Verket skall vara tillkommet under de senaste tio åren och skrivet för högst 12 exekutörer/musiker.

Vem som helst äger rätt att nominera verk och tonsättare kan nominera egna verk. Dock kan varje person endast nominera ett verk.

Nomineringen, om möjligt åtföljd av partitur och/eller CD-inspelning, skall vara Kungliga Musikaliska Akademien tillhanda senast 091015.

För mer information, kontakta Sten Melin sten.melin@fst.se, 08-783 89 67 eller Göran Malmgren goranomarja@telia.com, 070-642 20 93.

Kungliga Musikaliska Akademien
Järnåkerstipendiet
Blasieholmstorg 8, 111 48 Stockholm

Stipendiekriterier
• Kammarmusikverk om högst 12 exekutörer/musiker (ej körverk eller rena EAM-verk)
• Verket ska vara framfört
• Verket ska vara komponerat de senaste 10 åren
• Stipendiet ska belöna enskilt betydande verk

Vem som helst äger rätt att nominera verk, tonsättare kan nominera egna verk, även jurymedlemmar äger rätt att framlägga nomineringar.

Stipendiet kan erhållas av svenska tonsättare, eller tonsättare med väl dokumenterad anknytning till svenskt musikliv.

Priset/stipendiet ska över tiden ha en stor spännvidd över kammarmusikområdets hela bredd varför juryns arbete förutsätts vara fördomsfritt i förhållande till estetik, genre och generationstillhörighet.