Publicerad: 2019-10-18

Vadstena Sång- och pianoakademi belönas

Vadstena Sång- och pianoakademi tilldelas Gunnar och Judith de Frumeries stipendium.

Kungl. Musikaliska akademien har beslutat att, i enlighet med Gunnar och Judith de Frumeries stipendiefond, tilldela 2019 års stipendium om 60 000 kronor till Vadstena Sång och Pianoakademi "för dess förnämliga och synnerligen uppskattade arbete med att utbilda sångare och pianister i romanskonsten."

Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond utdelar stipendier till personer som "under en mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst, i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller intresset för hans tonkonst".