Blåsmusikpriset

Blåsmusikprisfinalen 2021

2023 arrangeras återigen tävlingen Blåsmusikpriset, Sveriges största tävling för solister på blås- och slagverksinstrument. Under 2022 års provspelningar för nationella stipendierna väljs tre musiker ut för att delta i finalen den 20 januari på Malmö Live med Marinens Musikkår. På bilden ser vi 2021 års vinnare, slagverkaren Filip Korošec.

“Blåsmusikpriset är ett sätt att stärka blåsmusiken som konstform och bidra till den viktiga återväxten” säger Kungl. Musikaliska Akademiens ständiga sekreterare Fredrik Wetterqvist.

Vinnaren av Blåsmusikpriset får framträda som solist med samtliga orkestrar som ingår i nätverket.


Ansökan:


Blåsmusikpriset utlyses vartannat år. Förfarandet sker inom ramen för Kungl. Musikaliska Akademiens nationella stipendieprov. Träblåsare, bleckblåsare och slagverkare som uppfyller behörighetsreglerna för de nationella stipendierna kan söka.

Enligt bedömningsrutinerna utser juryerna för de tre kategorierna under höstens stipendieprovspelningar tre finalister. Dessa går sedan påföljande vår vidare till en högtidlig finalomgång med någon av landets professionella blåsorkestrar.

Nästa ansökningsomgång är i maj 2022.

Blåsmusikpriset är instiftat av Nätverket för professionell Blåsmusik i Sverige.

Nätverket består av följande ensembler och organisationer:

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00