Publicerad: 2017-12-05

2017 års nationella stipendier

Nu är det klart vilka 68 som tilldelas årets nationella stipendier. Vi vill tacka samtliga sökande för en fantastisk stipendiehöst och hälsa alla välkomna till finalen i Solistpriset den 11 januari 2018!

267 sökande till de nationella stipendierna har bedömts av 16 högt kvalificerade juryer. Sammanlagt runt 80 juryledamöter från hela landet har under fem veckor i september och oktober varit engagerade i arbetet. Bedömningen görs genom provspelningar och inskickade arbetsprover.

"Det är en stor glädje att idag kunna tillkännage fördelningen av Kungl. Musikaliska akademiens nationella stipendier. Ansökningsperioden, som sträckte sig över fem veckor tidigare i höst, ger oss en unik lägesbild av kommande generationer i svenskt musikliv, och den höga kvalitet som både studenter och lärare vid musikhögskolorna i landet håller", säger Fredrik Wetterqvist, Ständig sekreterare i Kungl. Musikaliska akademien. "Akademien har genom avkastningen från sina anknutna stiftelser och fonder möjlighet att stödja kvalificerade under högre utbildning – musiker, sångare, dirigenter, kompositörer och instrumenttekniker – med ca 5,2 miljoner kronor i år."

Tre av de sökande har efter ytterligare en uttagningsomgång gått vidare till finalen i Solistpriset som är Sveriges främsta solisttävling, Kungl. Musikaliska akademiens största pris för yngre musiker och delas ut vartannat år. Tävlingen är nationell och står öppen för sångare och instrumentalister inom konstmusikområdet.

Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) förvaltar ett stort antal stipendiefonder avsedda att främja unga musikstuderandes utbildning. Stipendierna avser alla kompletterande och/eller fortsatta högre musikstudier.

Läs mer om bedömningsprocessen

Läs mer om Solistpriset

Läs hela stipendielistan

Kontakt:
Max Låke
Tel 08-407 18 07
max.lake(a)musikaliskaakademien.se