Publicerad: 2022-09-08

Ansök om stipendier från Olu Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Ansökan stängd 2022

Kungl. Musikaliska Akademien förfogar genom Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi över medel till stipendier för utbildning, vidareutbildning, doktorandstudier och forskning i musikterapi.

Stipendierna kan erhållas genom egen ansökan eller genom att fondens stipendienämnd genom egna initiativ utdelar stipendier.

Vilka kan söka?
Stipendierna kan sökas av forskarstuderande i musikterapi, forskare i musikterapi, musikterapistuderande eller examinerade musikterapeuter.

Av studerande prioriteras sökande som utbildar sig och forskar, studenter på magister-, master- och doktorandnivå. Intyg från handledare skall bifogas för att komma i fråga för bedömning.

För vad kan man söka?
För aktivt deltagande i musikterapikonferenser, studieresor eller kurser (kostnader för exempelvis resor, hotell, avgifter).

Bidrag till egenterapi under musikterapiutbildningstiden ges ej. Bidrag till insatser som ägt rum före sista ansökningsdatum ges ej.

När ska ansökan vara inne?
Ansökningar till fonden behandlas två gånger per år, vår och höst. Ansökan skall vara akademien tillhanda senast den 1 oktober respektive 1 mars.

Vad ska ansökan innehålla?
Inga särskilda ansökningsblanketter behövs.

Ansökan skall innehålla:

- motivering för ansökan och kostnadskalkyl (högst 4 sidor).

- kort CV (högst 1 sida).

För deltagande i konferenser kan stipendium medges endast om den sökandes konferensbidrag har accepterats till konferensprogrammet. Detta skall styrkas skriftligt och bifogas ansökan.

Redovisning
Beviljat stipendium förutsätter återrapportering med kostnadsspecifikation inom sex månader från att stipendiet rekvirerats.

Ansökan skickas till
helena.karlsson@musikaliskaakademien.se

Läs mer här.