Publicerad: 2022-10-06

Bernadotteprogrammet

Ansökan stängd 2022

Ansökan om stipendium 2023

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Musikaliska Akademien för 2023 ett stipendium (upp till 125 000 kr) för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt inom musikområdet. Projektansökningar med forskningsanknytning prioriteras. Innehållet i projektet kommer att skräddarsys efter den utvalda stipendiatens/de utvalda stipendiaternas behov och förutsättningar.

Behöriga att söka är:

• Utövande musiker och tonsättare med masterexamen från musikhögskola eller annan utbildning på motsvarande nivå.

• Doktorand eller disputerad musikforskare (inom konstnärlig forskning i musik, musikpedagogik eller musikvetenskap) med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år.

Endast sökande som är eller under en längre tid har varit huvudsakligen verksamma i Sverige är behöriga att söka.

Ansökan ska innehålla:

1) sökandes CV (1 sida) samt, i förekommande fall, en förteckning över sökandens 10 viktigaste publicerade arbeten.

2) projektrubrik

3) sammanfattning av projektet (max 150 ord)

4) beskrivning av projektet (max 10 000 tecken). I projektbeskrivningen ska tydligt framgå
– projektets innehåll och syfte
– projektets tänkta genomförande
– hur projektet relaterar till annan akademis (andra akademiers) verksamhetsområden
–hur projektet är tänkt att redovisas

Till ansökan ska också fogas uppgifter om det bankkonto som stipendiet ska överföras till. För utländska bankkonton ska även BIC/SWIFT-kod och IBAN-nummer anges.

Inga övriga bilagor ska fogas till ansökan.

Ansökan skickas till: adm@musikaliskaakademien.se

Ansökan ska vara Kungl. Musikaliska Akademien tillhanda senast måndagen den 12 december 2022 kl.12.00.

Information Pdf, 127.5 kB.

Läs om tidigare stipendiater.