Publicerad: 2023-10-11

Stipendier inom Bernadotteprogrammet

Ansökan 2023 stängd

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Musikaliska Akademien för 2024 två stipendier, om vardera upp till 125 000 kr, för ett vetenskapligt och/eller konstnärligt projekt inom musikområdet. Projektansökningar med forskningsanknytning prioriteras.

Behöriga att söka är:

• Doktorand eller disputerad musikforskare (inom konstnärlig forskning i musik, musikpedagogik eller musikvetenskap) med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år.

• Utövande musiker och tonsättare med masterexamen från musikhögskola eller annan utbildning på motsvarande nivå.

Endast sökande som huvudsakligen är verksamma i Sverige är behöriga att söka.

Läs om anskningsförfarande här. Länk till annan webbplats.