Publicerad: 2023-10-11

Stipendier inom Bernadotteprogrammet

Sista ansökningsdag 15 december 2023

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Musikaliska Akademien för 2024 två stipendier, om vardera upp till 125 000 kr, för ett vetenskapligt och/eller konstnärligt projekt inom musikområdet. Projektansökningar med forskningsanknytning prioriteras.

Behöriga att söka är:

• Doktorand eller disputerad musikforskare (inom konstnärlig forskning i musik, musikpedagogik eller musikvetenskap) med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år.

• Utövande musiker och tonsättare med masterexamen från musikhögskola eller annan utbildning på motsvarande nivå.

Endast sökande som huvudsakligen är verksamma i Sverige är behöriga att söka.

Läs om anskningsförfarande här. Länk till annan webbplats.