Publicerad: 2024-03-13

Utlysning Christ Johnson-priserna 2024

Ansökan stängd 2024

Förslag/ansökan kan inlämnas av ledamöter av akademien, av företrädare för svenska musikinstitutioner och organisationer, av tonsättare eller annan enskild person.

Läs mer här.

 

Stora Christ Johnson - priset 200 000 kr

Priset utdelas till tonsättare, bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under de senaste fem åren, av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter och vara instrumenterat för minst 25 instrument.

Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag.

Lilla Christ Johnson - priset 80 000 kr

Priset utdelas till yngre, högst 45 år, löftesrik tonsättare (ej studerande), bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under senare år (fem år), av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 10 minuter och vara instrumenterat för minst 15 instrument.

Den som en gång erhållit det Stora Christ Johnson-priset kan inte på nytt tilldelas detta. Den som tidigare tilldelats det Lilla Christ Johnson-priset kan komma i fråga för det Stora.

 

Priserna tillkännages och utdelas i samband med akademiens högtidssammankomst i november 2024.

 

Kontaktperson:

Anna Cronström
08-407 18 02 anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se