Övriga

Söderman: Marsk Stigs döttrar
August Söderman 1832­-76

Ur skådespelet "Marsk Stigs döttrar" (1866)
From the play "Marsk Stigs döttrar" (1866)

Skådespelare /Actors:

Jan Malmsjö
Iréne Lind,
Mathias Henrikson
Jonas Bergström
Marie Richardson,
Mikael Samuelson
and others

Regissör/Director:
Ingvar Kjellson

Mikaeli Kammarkör/Mikaeli Chamber Choir
Dirigent/Conductor: Anders Eby

Helsingborgs Symfoniorkester/Helsingborg Symphony Orchestra
Dirigent/Conductor: Hans-Peter Frank

MSCD 513

Skivan kan betällas från
http://www.naxosdirect.se/ Länk till annan webbplats.

Kategorier