Nyheter • Förlängd ansökningstid
  Fortbildningsstipendierna har fått förlängsd ansökningstid till den 29 maj. Välkommen med din ansökan!

  Läs mer


 • Nya ledamöter i akademien
  Vid Kungl. Musikaliska akademiens sammankomst den 12 maj 2015 invaldes sex nya ledamöter.


  Läs mer


 • Mai von Rosens pianopedagogstipendium
  Vi gratulerar Eva Lundgren, mottagare av 2015 års pianopedagogpris ur Mai von Rosens stipendiefond. Utdelningen skedde på akademien den 6 maj 2015.

  Läs mer


 • Årets Hagströmstipendiater utsedda
  Utdelningen av årets stipendier ur Albin Hagströms minnesfond hölls på Stallet i Stockholm den 10 maj kl 17.00.

  Läs mer


 • Utdelning av Mai von Rosens ungdomsstipendier 2015
  Vid den högtidliga utdelningen av Mai von Rosens ungdomsstipendier den 6 maj 2015 mottog  sex unga pianister stipendium om 7000 kronor.


  Läs mer

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00