Nyheter

 

Här hittar du den senaste informationen om Kungl. Musikaliska Akademiens musik- och forskningsprojekt, pressmeddelanden, bilder och annat material som kan vara av intresse för media och allmänheten. Som en ledande musikinstitution i Sverige är vi stolta över vårt arbete och vi vill gärna dela vår kunskap och expertis med er. Besök vår nyhetssida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vårt arbete och för att få en djupare förståelse för vår institution och dess betydelse för den svenska musikkulturen.

Presskontakt:
Lova Wallerö, Press- och kommunikationsansvarig
0707630565 • lova.wallero@musikaliskaakademien.se

  • Förlängd ansökningstid
  Fortbildningsstipendierna har fått förlängsd ansökningstid till den 29 maj. Välkommen med din ansökan!

  Läs mer


 • Nya ledamöter i akademien
  Vid Kungl. Musikaliska akademiens sammankomst den 12 maj 2015 invaldes sex nya ledamöter.


  Läs mer


 • Mai von Rosens pianopedagogstipendium
  Vi gratulerar Eva Lundgren, mottagare av 2015 års pianopedagogpris ur Mai von Rosens stipendiefond. Utdelningen skedde på akademien den 6 maj 2015.

  Läs mer


 • Årets Hagströmstipendiater utsedda
  Utdelningen av årets stipendier ur Albin Hagströms minnesfond hölls på Stallet i Stockholm den 10 maj kl 17.00.

  Läs mer


 • Utdelning av Mai von Rosens ungdomsstipendier 2015
  Vid den högtidliga utdelningen av Mai von Rosens ungdomsstipendier den 6 maj 2015 mottog  sex unga pianister stipendium om 7000 kronor.


  Läs mer