Publicerad: 2014-03-27

Akademien begär utvärdering av Statens Musikverk

I en skrivelse till Kulturdepartementet föreslår Kungl. Musikaliska akademien en översyn och utvärdering av Statens Musikverk.

Med utgångspunkt i de erfarenheter som gjorts under de tre år som gått sedan Musikverket inledde sin verksamhet och de synpunkter som har inkommit från olika håll anser Kungl. Musikaliska akademien att det finns skäl att göra en förutsättningslös utvärdering av verkets konstruktion och dess uppgifter.

Utvärderingen bör innehålla svar på frågan om de uppsatta målen har uppnåtts, en redovisning av hur det i praktiken har gått att förena så olika verksamheter som idag är samlade inom Musikverkets ram och av hur erforderlig personalkompetens har säkrats, en beskrivning av myndighetens roll samt en redovisning av områden/verksamheter som har hamnat mellan stolarna

För mer information kontakta Ständige sekreteraren Tomas Löndahl,

0708-20 77 57, tomas.londahl@musakad.se

www.musikaliskaakademien.se Länk till annan webbplats.