Biografier, Monografier

... att tvinga tonerna att tala - En bok till Ingvar Lidholm
Texter om och av Ingvar Lidholm tillsammans med en kommenterad verkförteckning. Dessutom operan "Holländarn" på DVD. KMA i samarbete med STIM/Svensk Musik.

172 sidor. 2001. 60kr.

ISBN 91-89038-22-3
Författare: Henrik Karlsson och Marie Wisén (redaktörer)

Kategorier