Biografier, Monografier

Oscar Byström - Ett svenskt musikeröde från 1800-talet
"B. bör attså rätteligen räknas som en av de mera framstående bland de svenska 1800-talstonsättarna, skriver Sohlmans musiklexikon om Oscar Byström (1821-1909). Trots denna betydelse föreligger inte förrän nu en omfattande och heltäckande biografi över tonsättaren.

496 sidor. 2003.
Rea-pris: 10 kr.

ISBN 91-7844-642-2

Författare: Lennart Hedwall

Kategorier