Ljudmiljö

Ljud och tystnader i dimensioner
Ljud och tystnader i dimensioner
Ljud och tystnader i dimensioner - Tillvaropsykologiska reflexioner om hörandets och lyssnandets konst Många ljud och tystnader gör livsgåtan spännande och skön men detfinns många som pinar och skrämmer.

125 sidor. 1996.
ISBN 91-89038-00-2 
Författare: Torbjörn Stockfelt

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00