Musikhistoria

En livsresa med violinen
– en kartläggning av Henri Marteaus insatser för musiken i Sverige

107 sidor. 1995. 10 kr
ISBN 91-630-3169-8

Författare: Carl-Gunnar Åhlén

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00