Musikhistoria

En livsresa med violinen
– en kartläggning av Henri Marteaus insatser för musiken i Sverige

107 sidor. 1995. 10 kr
ISBN 91-630-3169-8

Författare: Carl-Gunnar Åhlén

Kategorier