Övriga skrifter

Bo Wallner rapport
Bo Wallner - En symposierapport
Bo Wallner - pedagog, musikforskare, skriftställare, radiomedarbetare, mentor, ideolog och tonsättares språkrör.
 
Wallner spelade många och centrala roller i svenskt musikliv. I allt han gjorde var han besjälad av viljan att väcka intresse och förståelse för det klingande musikverket, gärna insatt i ett vidare kulturellt sammanhang. Ambitionen var i grunden densamma antingen han undervisade blivande professionella musiker, tonsättare och pedagoger på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, skrev artiklar i fackpressen eller gjorde radioprogram för musikintresserade lyssnare i hela landet.

En helg i november 2005 arrangerade Kungl. Musikaliska Akademien ett symposium ägnat Bo Wallner. En lång rad vänner, kolleger och f.d. elever medverkade med personliga reflektioner över hans ovanligt mångsidiga livsgärning. Från olika tider och sammanhang lockades minnen fram. I mångt och mycket blev det en belysning av viktiga delar av det sena 1900-talets svenska musikhistoria. Anföranden och panelsamtal har nu samlats. Boken är en dokumentation av symposiet och därtill en källa för inspiration till vidare arbete i Bo Wallners anda.

140 sidor, 2007 
ISBN 978-91-89038-31-8 ISSN 0374-5158
Redaktör: Christina Tobeck
http://www.ejeby.se Länk till annan webbplats.

Kategorier