Övriga skrifter

Har vi råd med symfoniorkestrar?
Författare: Nils Wallin
Utgiven: 1977
Pris: 5 kr
Nummer i Skriftserien: 15

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00