Svenska tonsättare

Bo Linde

Tonsättaren och musikkritikern Bo Linde (1937-1970) var verksam när svenskt musikliv präglades av motsättningar mellan företrädare för modernismen och traditionalisterna, dit han själv räknade sig.

Bo Lindes musik kännetecknas av melodisk lätthet, lyrisk elegans och musikanteri. Hans år 1958 uruppförda violinkonsert blev en stor framgång och betraktas som ett portalverk i den svenska moderna musikhistorien. Linde blev bara 37 år. Efter hans död spreds uppfattningen att han avsiktligt trängts ut ur de etablerade musiksammanhangen av modernismens företrädare. Bo Linde skulle ha varit en musikens martyr i striden mellan modernism och traditionalism. Men var det verkligen så? Vad tänkte Linde själv? Här tecknas ett porträtt av Bo Linde och hans musik mot en bakgrund av 1950- och 60-talens svenska musikliv.

Digital utgåva (pdf). Ladda ner här (gratis) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Författare: Göran Persson
Atlantisbok

ISBN 978-91-7353-657-8, ISSN 0374-5158
Inbunden, 163 sidor
Utgivningsår: 2013

Boken säljs via bokhandeln


Kategorier