Musikhistoria

Svenska operans födelse

Den svenska operan skapas av Gustaf III, sin tids främste svenske dramatiker och den borne regissören. Den föds ur praktiskt taget ingenting och når på knappt femton år hög europeisk nivå. Utländska tonsättare, scenografer och koreografer lockas till Stockholm, t ex tyskarna Naumann och Kraus och fransmannen Desprez. För svenska librettister – Kellgren, den blivande fru Lenngren – öppnas nya karriärvägar. Kungen satsar främst på den stora, heroiska operan. Men också den lättare musikdramatiken utvecklas på svensk scen: opéra comique, en föregångare till vår tids musikaler, och operaparodin. Litteraturforskaren Marie-Christine Skuncke och musikforskaren Anna Ivarsdotter har undersökt den gustavianska operans födelse. Kungens beslut att inrätta en svensk opera får ny belysning bl a genom brev från en italiensk abbé i Stockholm, Domenico Michelessi. Librettots utveckling analyseras, liksom relationerna mellan ord och ton. Användningen av nationella symboler ägnas en särskild studie – hur svensk var egentligen den svenska operan? Avslutningsvis möter vi den ryska kejsarinnan Katarina II, som i en parodi gycklar med sin släkting Gustaf III under brinnande krig mellan Ryssland och Sverige.

Ursprungligen publicerad 1998 på bokförlaget Atlantis.
Nytt förord till den digitala utgåvan av Marie-Christine Skuncke 2021.

Digital utgåva – ladda ner gratis

0.Svenska_operans_födelse_Förord_Inledning.pdf (12,9 MB) Pdf, 12.4 MB.

1.Svenska_operans _födelse_Kap_1_I_librettisternas_verkstad_I.pdf (14,5 MB) Pdf, 13.9 MB.

2.Svenska_operans_födelse_Kap_2_I_librettisternas_verkstad_II.pdf (11,5 MB) Pdf, 11 MB.

3.Svenska_operans_födelse_Kap_3_Skaledekonsten_och_musiken_I.pdf (14,4 MB) Pdf, 11.8 MB.

4.Svenska_operans_födelse_Skaldekonsten_och_musiken_II.pdf (13,1 MB) Pdf, 12.5 MB.

5.Svenska_operans_födelse_Kap_5_Parodiernas_skrattspegel.pdf (14,2 MB) Pdf, 13.6 MB.

6.Svenska_operans_födelse _Kap_6_Nationella_symboler_i_furstlig_tjänst.pdf (5,6 MB) Pdf, 5.4 MB.

7.Svenska_operans_födelse_Kap_7_Det_nordiska_vildmarken_och_samerna.pdf (19 MB) Pdf, 18.2 MB.

8.Svenska_operans _födelse_Kap_8_Folket_och_fursten.pdf (14,4 MB) Pdf, 13.7 MB.

9.Svenska_operans_födelse_Epilog_Noter_Analyserade_verk.pdf (14 MB) Pdf, 13.4 MB.

10.Svenska_operans_födelse_Källor_och_litteratur_Förkortningar_Verkregister_Personregister.pdf (8,1 MB) Pdf, 7.7 MB.

11.Svenska_operans_födelse_English_Abstract_Summary.pdf (2,1 MB) Pdf, 2 MB.

12.Svenska_operans_födelse_Résumé_La_Naissance_de_l'Opéra_suédois.pdf (1,7 MB) Pdf, 1.6 MB.

Kategorier