Nyheter

 

Här hittar du den senaste informationen om Kungl. Musikaliska Akademiens musik- och forskningsprojekt, pressmeddelanden, bilder och annat material som kan vara av intresse för media och allmänheten. Som en ledande musikinstitution i Sverige är vi stolta över vårt arbete och vi vill gärna dela vår kunskap och expertis med er. Besök vår nyhetssida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vårt arbete och för att få en djupare förståelse för vår institution och dess betydelse för den svenska musikkulturen.

Presskontakt:
Lova Wallerö, Press- och kommunikationsansvarig
0707630565 • lova.wallero@musikaliskaakademien.se

  • Sven-David Sandström synliggörs
  Idag den 30 oktober uppmärksammar vi Sven-David Sandströms (1942-2019) 81-årsdag med nyheten att en stor del av hans musikaliska produktion, varav mycket i hans egen handskrift (autografer), nu finns tillgängliga på Musik- och Teaterbiblioteket.

  Läs mer


 • 15 solister nominerade till Solistpriset 2024
  Solistpriset är Sveriges främsta solisttävling och Kungl. Musikaliska Akademiens största pris för yngre musiker. Femton solister har nominerats att den 6-7 november 2023 delta i uttagningsomgången till finalen i Solistpriset 2024. De nominerade ska vid sitt prov framföra minst ett svenskt verk. Från uttagningen kvalificerar sig tre finalister till finalen 13 januari 2024 i Berwaldhallen.

  Läs mer


 • Debatt: Scenkonst och livemusik stärker städers attraktionskraft
  Vi vill ha en konstruktiv dialog för att utveckla lösningar som tar hänsyn till de olika behoven på arbetsmarknaden, utan överilade förslag som riskerar att skada värdefulla delar av vårt utbildningssystem, skriver företrädare för Svensk Scenkonst, Kungliga Musikhögskolan och Kungliga Musikaliska Akademien i en debattartikel.

  Läs mer


 • Det handlar om livet – riksdagsseminarium om musikens betydelse för psykisk hälsa
  Vid ett seminarium i Sveriges Riksdag den 18 oktober kl 09.30-11.30 ”Musik som räddar liv – en resurs att räkna med” lyfter ledande forskare och samhällsaktörer musiken som en viktig resurs i arbetet med psykisk hälsa. Det handlar om livet. Vi står inför stora samhällsutmaningar, inte minst den psykiska ohälsan som har blivit ett närmast oöverskådligt problem för både individer och samhället. I början av september presenterade Socialministern, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen tillsammans med 24 andra myndigheter ett förslag som heter just ”Det handlar om livet – nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention”. Genom aktuell forskning och konkreta exempel vill vi lyfta musiken som en viktig resurs i detta arbete.

  Läs mer


 • Albin Hagströms Minnesfond
  Ansökan 2023 stängd

  Läs mer


 • Stipendier inom Bernadotteprogrammet
  Ansökan 2023 stängd

  Läs mer


 • Barnen blir medskapare till sin generations musik
  Under hösten komponeras en ny sångrepertoar för barn och med barnen som medskapare. Kungl. Musikaliska Akademiens nationella plattform Sjungande barn för samman barnkörer från hela landet med kompositörer för att tillsammans skapa nya sånger för vår tid. Med projektet Ny musik för unga röster hoppas man höja statusen för att skriva musik för barn och att spridningen av kunskapen om barns medskapande och barnrösten som instrument ska inspirera fler att komponera för barn.

  Läs mer